V každom z nás sa skrýva obrovský potenciál. Treba ho len odkryť a aktivovať!
Koučovanie & Mindfullness
Koučovanie & Mindfullness
  •  
  • © 2017-2021 Slávka Strešňáková 0

Koučovanie & Mindfullness

Slávka Strešňáková: Niečo o mne

Kiež sa krása toho, čo miluješ, stane tým, čo robíš.
Rumi
Narodila som sa v Poprade v roku 1977. V roku 2001 som ukončila svoje vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Som vydatá a mám 2 deti. Mám za sebou prácu projektového manažéra pre mesto Sládkovičovo a pre Slovak Business Agency aj prácu v tíme Univerzitného technologického inkubátora. Posledných 10 rokov pracujem v tíme spoločnosti Daghan-Malenky GmbH, ktorá sa venuje life coachingu ako aj ezoterickým službám. Aby som si rozvinula svoje koučovacie schopnosti, absolvovala som medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania v Business Coaching College.

V mojom živote sa snažím neustále posúvať dopredu, neustále sa zlepšovať a učiť sa nové veci.

Mám rada hudbu, hrám na niekoľko hudobných nástrojov a z času na čas aj komponujem. Mám rada maľovanie akvarelovými farbami. V súčasnosti sa učím pracovať s programom SketchBook a zdokonaľujem sa aj v tvorbe webstránok v programe RapidWeaver.
Slavka Stresnakova
Podľa môjho názoru by mal dobrý kouč neustále pracovať na svojom osobnom rozvoji, mal by byť schopný seba-motivácie, seba-vzdelávania aj úspešného riešenia svojich vnútorných problémov. Sebavedomie kouča by malo pochádzať okrem praxe aj zo sebapoznania, pretože poznanie oslobodzuje a zvyšuje osobnú silu. A koučovanie je pre mňa o zvyšovaní poznania a osobnej sily klienta.

Osobnému rozvoju a meditácii som sa začala venovať už vo veku 17 rokov. Niekoľko rokov som sa venovala jóge. Neskôr, som sa zaoberala štúdiom rôznych náboženských systémov, mágie aj modernej psychológie. Mojím osobným cieľom je plne prežívať a zlepšovať môj život vo všetkých aspektoch- osobný rozvoj, rodina, práca aj voľný čas. To, čo v tomto procese získam, používam aj na zlepšenie a skvalitnenie života mojich klientov.

ikona_en

Potrebujete poradiť či motivovať? Chcete urobiť životnú zmenu, no neviete, ako a kde začať? Cítite v niektorej oblasti svojho života nedostatok a chcete namiesto toho naplnenie? Hľadáte hlbší zmysel vo svojom živote? Kontaktujte ma.

Stacks Image 82
Etický kódex kouča

* Kouč pravdivo informuje o tom, čo môže klientovi ponúknuť, oboznámi ho so svojou koučovaocu kvalifikáciou
* Kouč za každých okolností zachováva dôvernosť a diskrétnosť o informáciách od klienta a uchováva ich tak, aby sa k nom nemohli dostať tretie osoby
* Kouč zabezpečí, aby sa predišlo akémukoľvek konfliktu záujov, či už zo strany klienta alebo sponzora
* Kouč si za každých okolností zachováva profesionálne správanie voči klientovi, nevytvára falošné nároky, nedáva zavádzajúce rady a informácie, má s klientom jasné dohody, nepripúšťa žiaden fyzický kontakt s klientom
* V prípade, že je to potrebné alebo vhodné, kouč môže navrhnúť využívať služby iného profesionála


certificate Stresnakova

Prečítajte si viac o tom, čo je to koučovanie, koučing či coaching.

Povinné vyhlásenie k Európskej smernici o ochrane osobných údajov GDPR (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680):

- od klientov spracúvam iba údaje, ktoré sú potrebné k fakturácii: Meno a adresa. Z povahy mojej práce ako kouč, tieto údaje považujem za absolútne dôverné a v žiadnom prípade ich nebudem nikdy poskytovať tretím osobám!
- údaje nedržím na miestach, kde by sa k nim mohli dostať tretie osoby a dbám na to, aby bola okrem ochrany údajov dodržaná aj dôvernosť ohľadom kontraktu s klientom
- klientom nezasielam žiadnu reklamu alebo newsletter.

Taktiež nepoužívam žiadny analytický softvér.