V každom z nás sa skrýva obrovský potenciál. Treba ho len odkryť a aktivovať!
Koučovanie & Mindfullness
Life & Spiritual Coaching
  •  
  • © 2017-2021 Slávka Strešňáková 0

Life & Spiritual Coaching

Služby a ceny

Nie je ľahké nájsť šťastie v sebe, a nie je možné ho nájsť inde.
Agnes Repplier
  • Business Coaching/ Podnikateľské poradenstvo: týka sa vášho pracovného života. Je to napríklad poradenstvo v oblasti nájdenia riešení pre vaše projekty, riešenia konfliktných pracovných vzťahov, sebamotivácie, prispôsobenia sa zmenám, určenie priorít, delegovanie úloh, alebo ujasnenie si, kam sa chcem pracovne posúvať. Veľmi často je iniciátorom koučovania nadriadený, ktorý chce, aby si jeho zamestnanec vyriešil tú oblasť jeho pracovného života, ktorú on vidí ako problematickú. Koučovanie je v takomto prípade možné vtedy, ak zamestnanec súhlasí, že bude na zadanej úlohe s koučom pracovať.
  • Life Coaching/ Životné poradenstvo: týka sa vášho osobného života. Je to napríklad poradenstvo v oblasti robenia životných rozhodnutí, životných zmien, nájdenie väčšej spokojnosti a vyrovnanosti v živote, vybalancovaní života a práce (work-life balance), ujasnenie si svojich hodnôt a životných cieľov, nájdenie motivácie na zlepšenie kvality života. Koučovanie je veľmi efektívny nástroj aj na motivovanie k niečomu, čo klient plánuje už dlho urobiť, no stále to z neznámych príčin odkladá.
  • Spiritual Coaching/ Poradenstvo sily a zmyslu: týka sa vášho vnútorného/duchovného života. Poradenstvo ide do najväčšej hĺbky a komplexnosti, lebo zahŕňa život človeka ako jeden celok. Je to poradenstvo v oblasti hľadania zmyslu života, rozpoznanie vlastných limitov a hraníc, hľadanie vnútornej sily a zdrojov žiť taký život, ktorý je pre nás naplňujúci a v ktorom sa cítime silní a hodnotní.
  • Mindfullness pre firmy:

Cena za hodinu poradenstva je dohodou, prihliadam aj na situáciu a možnosti klienta.

Potrebujete poradiť či motivovať? Chcete urobiť životnú zmenu, no neviete, ako a kde začať? Cítite v niektorej oblasti svojho života nedostatok a chcete namiesto toho naplnenie? Hľadáte hlbší zmysel vo svojom živote? Kontaktujte ma.

ikona_en